Corpws Cyfochrog
Cofnod y Cynulliad


Yn cynnwys

  • Cofnod Y Cynulliad / Proceedings of the National Assembly for Wales (1999-2003)
  • Cofnod Y Cynulliad / Proceedings of the National Assembly for Wales (2007-2010)

Cyhoeddwr : HMSO a’r Cynulliad Cenedlaethol. (Hawlfraint y Goron)
Atgynhyrchir deunydd o’r Cofnod o dan delerau canllaw polisi hawlfraint y Goron a gyhoeddir gan HMSO a’r Cynulliad Cenedlaethol